Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2023 12:29

ZP.271.1.60.2023

59
„Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach”
Termin składania ofert upłynął: 06.11.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d1990ad-6f26-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

ocds-148610-3d1990ad-6f26-11ee-9aa3-96d3b4440790
Data publikacji: 20.10.2023 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2023 12:29
Wyświetleń: 59
Opublikował: Karolina Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Kulesza