Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.10.2023 10:48

ZP.271.1.58.2023

63
„Wykonanie chodnika na ulicy Spacerowej w Michałowicach Osiedlu”
Termin składania ofert upłynął: 09.11.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3199fcb4-7305-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-3199fcb4-7305-11ee-a60c-9ec5599dddc1 
Data publikacji: 25.10.2023 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2023 10:48
Wyświetleń: 63
Opublikował: Karolina Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Kulesza