Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.10.2023 14:05

ZP.271.1.57.2023

76
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy żłobka w miejscowości Granica, Gmina Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 30.10.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-338160e9-6db1-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

ocds-148610-338160e9-6db1-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacje o prowadzonym postepowaniu wraz z linkiem Zamawiający opublikuje także na stronie internetowej Urzędu pod adresem

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

 
Data publikacji: 19.10.2023 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2023 14:05
Wyświetleń: 76
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka