Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.44.2019

Termin składania ofert: 19.07.2019 godzina: 10:00
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY
MICHAŁOWICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
GMINY
Zmiana terminu składania ofert na 19.07.2019 (piątek) g. 10:00
Data zmiany: 11.07.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy
Data zmiany: 15.07.2019
Zmiana terminu składania ofert 19.07.2019 g. 10:00.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.42.2019

Termin składania ofert: 22.07.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.40.2019

Termin składania ofert: 17.07.2019 godzina: 12:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.41.2019

Termin składania ofert: 17.07.2019 godzina: 10:00
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.39.2019

Termin składania ofert: 16.07.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej oraz Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.34.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2019 godzina: 12:00
BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW P1A PRZY UL. KOLEJOWEJ W MICHAŁOWICACH
Data zmiany: 11.07.2019
Zamawiający zamieszcza rys. 1, 2, 3, 4 zapisane w formacie pdf.
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wnioski wykonawców

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.36.2019

Termin składania ofert: 09.07.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.35.2019

Termin składania ofert: 12.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach - etap II
Data zmiany: 09.07.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.38.2019

Termin składania ofert: 28.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.37.2019

Termin składania ofert: 28.06.2019 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.33.2019

Termin składania ofert: 25.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach
Data zmiany: 14.06.2019
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia oraz publikuje poprawiony przedmiar robót.
Zmiana terminu składania ofert na 25.06.2019 r.
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.32.2019

Termin składania ofert: 18.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.31.2019

Termin składania ofert: 12.06.2019 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2019

Termin składania ofert: 07.06.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: ”Budowa budynków socjalnych”
Data zmiany: 31.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 29 maja
Data zmiany: 05.06.2019
Zamawiający publikuje przedmiar w wersji edytowalnej .ath

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.29.2019

Termin składania ofert: 17.05.2019 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice