Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 27.04.2020 godzina: 12:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 23.04.2020
Zamawiający informuje,że sesja otwarcia ofert odbędzie się
on-line
poniżej link
https://www.youtube.com/watch?v=fbpzC3KCTtg

Postępowanie nr: ZP.271.2.14.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2020 godzina: 10:00
Przebudowa rowu - U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIb i IV
Data zmiany: 21.04.2020
Zamawiający informuje,że sesja otwarcia ofert odbędzie się
on-line
poniżej link
https://www.youtube.com/watch?v=LBsgq8ffCyM"

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2020

Uruchomienie i zarządzanie systemem bezobsługowym wypożyczalni sprzętu turystycznego w gminie Michałowice - Rower Gminny - Postępowanie unieważniono
Data zmiany: 13.03.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie. Ulega zmianie termin składania ofert na dzień 18.03.2020
Data zmiany: 16.03.2020
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłuża termin składania ofert na dzień 01.04.2020
Data zmiany: 31.03.2020
Zamawiający unieważnił postępowanie

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2020

Termin składania ofert upłynął: 17.03.2020 godzina: 10:00
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin,
na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.03.2020 godzina: 12:00
Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice
Zmiana terminu składania ofert - 06.03.2020 g. 12:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2020

Termin składania ofert upłynął: 02.03.2020 godzina: 12:00
Uruchomienie i zarządzanie systemem bezobsługowym wypożyczalni sprzętu turystycznego w gminie Michałowice - Rower Gminny
Data zmiany: 26.02.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek wykonawcy.
Zmiana terminu składania ofert na dzień 02.03.2020

Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 15:00
Zamówienie na usługi społeczne "Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice"
Data zmiany: 21.02.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy wraz z modyfikacją ogłoszenia na usługi społeczne oraz zamieszcza aktualny formularz ofertowy

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 12:00
Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.6.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 10:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.5.2020

Termin składania ofert upłynął: 12.02.2020 godzina: 12:00
Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.4.2020

Termin składania ofert upłynął: 12.02.2020 godzina: 10:00
Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.3.2020

Termin składania ofert upłynął: 11.02.2020 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg

Postępowanie nr: ZP.271.2.2.2020

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i ulicznego oraz pompowni ścieków Gminy Michałowice usytuowanych na terenie Opacz-Kolonii w roku 2020

Postępowanie nr: ZP.271.2.1.2020

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2020 godzina: 10:00
„Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2020 r”
Data zmiany: 14.01.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SIWZ
Zmiana terminu składania ofert na 20.01.2020 r. na godz. 12.00
Data zmiany: 17.01.2020
Zamawiający publikuje poprawiony formularz ofertowy
(z rubryką na PODWYKONAWSTWO)

Postępowanie nr: ZP.271.2.83.2019

Pobór wody Reguły, Opacz-Kolonia, Pęcice Osiedle Agricola, Michałowice oraz zrzut ścieków do MPWiK