Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.68.2022

Termin składania ofert upłynął: 27.10.2022 godzina: 12:30
Przebudowa ul. Dzikiej w Pęcicach Małych w Gminie Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.62.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2022 godzina: 13:00
„Opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.67.2022

Termin składania ofert upłynął: 26.10.2022 godzina: 12:30
„Budowa górki saneczkowej w Regułach, gmina Michałowice"

Postępowanie nr: ZP.271.1.63.2022

Termin składania ofert upłynął: 26.10.2022 godzina: 12:30
„Rozbudowa ulicy Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem"
Data zmiany: 18.10.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenie. Dodatkowo zostaje przesunięty termin na składanie i otwarcie ofert.
Data zmiany: 19.10.2022
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data zmiany: 21.10.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz Projekt geotechniczny i opinię geotechniczną

Postępowanie nr: ZP.271.1.64.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2022 godzina: 14:30
Przebudowa ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi w Gminie Michałowice
Data zmiany: 18.10.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcie ofert
Data zmiany: 19.10.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.1.61.2022

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2022 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.65.2022

Termin składania ofert upłynął: 10.11.2022 godzina: 12:00
Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską

Postępowanie nr: ZP.271.1.58.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.10.2022 godzina: 12:30
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 10.10.2022
Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz parametry techniczne opraw

Postępowanie nr: ZP.271.1.60.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.10.2022 godzina: 12:30
„Remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami typu JOMB”
Data zmiany: 29.09.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy, ogłoszenie o zmianie oraz dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.57.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.10.2022 godzina: 12:30
Przebudowa nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.59.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.09.2022 godzina: 12:30
„Remont schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Turkusowej w Komorowie"-III

Postępowanie nr: ZP.271.1.56.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.09.2022 godzina: 11:30
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Michałowice
Data zmiany: 05.09.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany terminu składania ofert. Składanie ofert nastąpi dnia 8 września br. o godz. 11.30

Postępowanie nr: ZP.271.1.55.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2022 godzina: 12:30
„Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice”
Data zmiany: 07.09.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz ogłoszenie o zmianie warunku i terminu na składanie ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.53.2022

Termin składania ofert upłynął: 12.09.2022 godzina: 12:30
„Remont zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.46.2022

Termin składania ofert upłynął: 05.08.2022 godzina: 11:00
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu
Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych oraz Stowarzyszenia - III”