Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.38.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.07.2022 godzina: 12:30
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Długiej w Granicy, w Gminie Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.37.2022

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2022 godzina: 11:00
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych oraz Stowarzyszenia”

Postępowanie nr: ZP.271.1.34.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.07.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla nasadzeń drzew i zagonków owocowych na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.32.2022

Termin składania ofert upłynął: 07.07.2022 godzina: 12:30
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj -III”

Postępowanie nr: ZP.271.1.33.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2022 godzina: 12:30
„Remont dachu budynków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”
Data zmiany: 22.06.2022
Zamawiający dokonuje zmiany nazwy postępowania

Postępowanie nr: ZP.271.1.31.2022

Termin składania ofert upłynął: 27.06.2022 godzina: 12:30
„Opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice”
Data zmiany: 20.06.2022
Zamawiający zamieszcza aktualizację załącznika nr 3 - wzór umowy

Postępowanie nr: ZP.271.1.30.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.06.2022 godzina: 11:00
„Prace porządkowe na terenie gminy Michałowice- II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.29.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.06.2022 godzina: 12:30
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
Data zmiany: 07.06.2022
Zamawiający zamieszcza sprostowanie informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia zamieszczonej w dniu 6 czerwca br.

Postępowanie nr: ZP.271.1.22.2022

Termin składania ofert upłynął: 20.05.2022 godzina: 09:15
„Prace porządkowe na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.28.2022

Termin składania ofert upłynął: 19.05.2022 godzina: 12:30
„Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie Gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.20.2022

Termin składania ofert upłynął: 12.05.2022 godzina: 12:30
Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu”
Data zmiany: 05.05.2022
Zamawiający publikuje zmianę ogłoszenia, SWZ oraz załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia. Dodatkowo przesuwa termin składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.27.2022 zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 11.05.2022 godzina: 12:30
Budowa monitoringu wizyjnego: obszar zbiornika wodnego „SMUG” -II
Data zmiany: 25.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.1.26.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.04.2022 godzina: 12:30
„Wykonanie nasadzeń roślin na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.24.2022

Termin składania ofert upłynął: 19.04.2022 godzina: 11:30
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - V”

Postępowanie nr: ZP.271.1.25.2022

Termin składania ofert upłynął: 10.05.2022 godzina: 13:00
Budowa parkingu „parkuj i jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej -II
Data zmiany: 21.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy (dodatkowo publikuje skorygowany opisem, rysunek i przedmiar) oraz zmianę SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zmiany: 26.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców (dodatkowo publikuje skorygowany przedmiar, SWZ oraz zał. nr 3 projekt umowy) i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zmiany: 29.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data zmiany: 05.05.2022
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie , modyfikację SWZ oraz Załącznik nr 2 oświadczenie -ZMIANA oraz przedłuża termin składania oferta