Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.03.2022 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.11.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.03.2022 godzina: 12:30
Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2022

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2022 godzina: 12:30
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.7.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.03.2022 godzina: 12:30
Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.8.2022

Termin składania ofert upłynął: 02.03.2022 godzina: 12:30
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Postępowanie nr: ZP.271.1.12.2022

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2022 godzina: 12:00
Budowa parkingu „parkuj i jedź” w Komorowie
przy ul. Kolejowej
Data zmiany: 24.02.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz publikuje operat wodno-prawny i dodatkowe rysunki
Data zmiany: 02.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 07.03.2022 r.
Data zmiany: 04.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 09.03.2022 r.
Data zmiany: 08.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 11.03.2022 r.

Postępowanie nr: ZP.271.1.9.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2022 godzina: 10:30
Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.1.10.2022

Termin składania ofert upłynął: 01.03.2022 godzina: 10:30
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 14.02.2022
Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcie ofert. Dodatkowo zamieszcza Ogłoszenie po zmianie oraz SWZ (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym) , a także Załącznik nr 4 -wykaz robót

Postępowanie nr: ZP.271.1.4.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.02.2022 godzina: 11:30
„Dostawa artykułów biurowych oraz papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.3.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.02.2022 godzina: 12:30
„Usługi konserwacyjne na terenach rekreacji w Gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.2.2022

Termin składania ofert upłynął: 16.02.2022 godzina: 12:30
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.6.2022 zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 28.02.2022 godzina: 12:30
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Data zmiany: 08.02.2022
Zamawiający publikuje SWZ po zmianie ( zmiana została naniesiona kolorem niebieskim)
Data zmiany: 17.02.2022
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz poprawiony SWZ i załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy.
Data zmiany: 22.02.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców

Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2022

Termin składania ofert upłynął: 27.01.2022 godzina: 12:30
„Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.52.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2022 godzina: 13:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zatok autobusowych wraz z przebudową drogi Al. Jerozolimskich
w Michałowicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.62.2021

Termin składania ofert upłynął: 19.01.2022 godzina: 12:30
Modernizacja Szkoły w Michałowicach - II
Data zmiany: 31.12.2021
Zamawiający publikuje poprawiony SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiany w SWZ zostały naniesione kolorem czerwonym i dotyczą terminu