Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.04.2022 11:20

ZP.271.1.27.2022 zmiana terminu składania ofert

265
Budowa monitoringu wizyjnego: obszar zbiornika wodnego „SMUG” -II
Termin składania ofert upłynął: 11.05.2022 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Uwaga!!! 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 11 maja br. o godz. 12:30

Zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 11 maja br. o godz. 13:00

Załączniki

Data zmiany: 25.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Data publikacji: 20.04.2022 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2022 13:08
Wyświetleń: 265
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka