Urząd Gminy Michałowice
05.07.2022 17:27

ZP.271.1.37.2022

141
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych oraz Stowarzyszenia”
Termin składania ofert upłynął: 15.07.2022 godzina: 11:00

UWAGA!

Zmieniono termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.07.2022 roku do godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15.07.2022 roku o godz. 11:30

UWAGA!

Zmieniono termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.07.2022 roku do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15.07.2022 roku o godz. 11:00

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 05.07.2022 17:27
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2022 12:44
Wyświetleń: 141
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka