Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 godzina: 12:00
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach
Data zmiany: 10.11.2020
Zmiana terminu składania ofert na 20.11.2020 r.
Data zmiany: 20.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/_iumeeZD54c

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2020 godzina: 11:30
"Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi"
Data zmiany: 03.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2020
o godz. 12.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/luoiofaYebs

Postępowanie nr: ZP.271.2.46.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.10.2020 godzina: 10:00
Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi
Data zmiany: 20.10.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy
Data zmiany: 21.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/V2gc_d2EO30

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2020 godzina: 12:00
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
Data zmiany: 21.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2020
o godz. 12.30 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/-FcZ44lcO7g
Data zmiany: 19.10.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie nr: ZP.271.2.44.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2020 godzina: 10:00
Usługi konsultacyjne i doradcze wraz z inwentaryzacją w ramach „Wdrażania działań antysmogowych w Gminie Michałowice”
Data zmiany: 16.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2020
o godz. 12.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/1QDPa6jmkyY

Postępowanie nr: ZP.271.2.43.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2020 godzina: 10:00
"Remont rowu opaskowego „B” przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi"
Data zmiany: 13.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ViB57X_PY24

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2020 godzina: 10:00
"Remont nawierzchni Alei Starych Lip w Komorowie"
Data zmiany: 13.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/zBasQHeoykw

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2020

"Wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej złożonej w ramach Konkursu realizacyjnego na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie"

Postępowanie nr: ZP.271.2.41.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 25.09.2020 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach
Data zmiany: 23.09.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/Gwk_afW1ZQQ
Data zmiany: 23.09.2020
Zamawiający publikuje poprawiony formularz ofertowy

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2020 Zmiana terminu składania ofert na 23.09.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2020 godzina: 12:00
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice
Data zmiany: 22.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/IvHVbJZs6wM

Postępowanie nr: ZP.271.2.39.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.09.2020 godzina: 10:00
"Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Michałowice"
Data zmiany: 14.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 18.09.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/qm3TDqupIak

Postępowanie nr: ZP.271.2.35.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 17.09.2020 godzina: 10:00
Zaprojektowanie oraz wybudowanie parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul.Ceglanej w Komorowie
Data zmiany: 14.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 17.09.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/rtafIL9AAgo

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2020 zmiana terminu składania ofert na 19.10.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2020 godzina: 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 13.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2020
o godz. 12.30 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/pwjcIGbovPY
Data zmiany: 16.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2020
o godz. 12.30
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/pwjcIGbovPY
Data zmiany: 19.10.2020
Zamawiający informuje, że czynność otwarcia ofert, która rozpoczęła się 19.10.2020 o godz. 12:30 została zakończona.

Postępowanie nr: ZP.271.2.36.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 26.08.2020 godzina: 10:00
Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2020 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 25.08.2020 godzina: 15:00
Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie