Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.36.2021

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2021 godzina: 12:30
Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym
ul. Sokołowskiej w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.1.33.2021

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2021 godzina: 12:30
Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 15.09.2021
Zamawiający zamieszcza zaktualizowany zał. nr 3 - wzór umowy oraz zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz SWZ

Postępowanie nr: ZP.271.1.31.2021

Termin składania ofert upłynął: 27.09.2021 godzina: 12:00
„Remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami typu JOMB”

Postępowanie nr: ZP.271.1.32.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2021 godzina: 12:30
Budowa sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych-II

Postępowanie nr: ZP.271.1.29.2021

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2021 godzina: 13:00
„Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.28.2021

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2021 godzina: 12:30
"Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Michałowice"

Postępowanie nr: ZP.271.1.30.2021

Termin składania ofert upłynął: 13.09.2021 godzina: 12:30
Przebudowa ul. Fregaty i ul. Nawigacyjnej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.1.26.2021

Termin składania ofert upłynął: 31.08.2021 godzina: 11:00
Dostawa 40 stacji roboczych wraz monitorami i systemem operacyjnym do Urzędu Gminy Michałowice
Data zmiany: 24.08.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zaktualizowany zał. nr 3 wzór umowy i zał. nr 4 OPZ

Postępowanie nr: ZP.271.1.27.2021

Termin składania ofert upłynął: 01.09.2021 godzina: 12:00
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i zamianą rowu R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie-II

Postępowanie nr: ZP.271.1.25.2021

Termin składania ofert upłynął: 30.08.2021 godzina: 12:30
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.23.2021

Termin składania ofert upłynął: 16.08.2021 godzina: 13:00
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.1.22.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2021 godzina: 12:30
Budowa sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
Data zmiany: 12.08.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz POPRAWIONY Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
Data zmiany: 18.08.2021
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz Poprawiony załącznik nr 6 wykaz sprzętu. W dniu dzisiejszym zostanie opublikowany POPRAWIONY przedmiar
Data zmiany: 18.08.2021
Zamawiający publikuje zaktualizowany przedmiar

Postępowanie nr: ZP.271.1.24.2021

Termin składania ofert upłynął: 31.08.2021 godzina: 12:30
„Zagospodarowanie ulicy Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń”
Data zmiany: 12.08.2021
Zmiana terminu składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.21.2021

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2021 godzina: 12:00
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i zamianą rowu
R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie

Postępowanie nr: ZP.271.1.19.2021

Termin składania ofert upłynął: 06.08.2021 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej