Urząd Gminy Michałowice
24.09.2021 11:30

ZP.271.1.39.2021

328
„Dostawa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 12.10.2021 godzina: 12:30

 

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 12 października br. na godz.12.30
termin otwarcia ofert w dniu 12 października br. o godz.13.00

 

 

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 7 października br. na godz.12.30
termin otwarcia ofert w dniu 7 października br. o godz.13.00

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 5 października br. na godz.12.30
termin otwarcia ofert w dniu 5 października br. o godz.13.00

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 24.09.2021 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2021 12:08
Wyświetleń: 328
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka