Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.09.2021 11:11

ZP.271.1.35.2021

1483
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych
na terenie gminy Michałowice"
Termin składania ofert upłynął: 26.10.2021 godzina: 14:00

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert na 26.10.2021 r. g. 14:00

 

UWAGA:

W uzupełnieniu do pisma z dnia 14 października br. Zamawiajacy informuje, że

1. zgodnie z art. 135 ust. 2 Pzp w związku z art. 135 ust. 3 termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, tj. o co najmniej 6 dni od daty publikacji informacji w DzUUE

2. zgodnie z informacją uzyskaną z TED publikacja informacji o zmianie ogłoszenia w DzUUE nastąpi dnia 19 października br.

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

DODATKOWE WYJAŚNIENIA, NOWY FORMULARZ OFERTOWY i UJENDOLICONA WERSJA UMOWY
2021-10-19_Wyjaśnienia+Umowa_ze_zmianami Data publikacji: 19.10.2021 17:12, data modyfikacji: 19.10.2021 17:13
Sprostowanie ogłoszenia TED (DzUUE) - Zmiana terminu na 26.10.2021 r.
2021-OJS203-531257-pl Data publikacji: 19.10.2021 09:27, data modyfikacji: 19.10.2021 09:27
Data zmiany: 05.10.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz umowę wzór po zmianach
Data zmiany: 14.10.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data zmiany: 19.10.2021
Zmiana terminu składania ofert
Data publikacji: 22.09.2021 11:11
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2021 14:06
Wyświetleń: 1483
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka