Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.47.2021

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2021 godzina: 12:30
„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.46.2021

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2021 godzina: 12:30
„Usługi sprzątania budynku Urzędu Gminy Michałowice ”

Postępowanie nr: ZP.271.1.45.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2021 godzina: 12:30
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.44.2021

Termin składania ofert upłynął: 24.11.2021 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla usunięcia kolizji z sieciami w Alei Jana Pawła II w Komorowie Osiedle, Gmina Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.42.2021

Termin składania ofert upłynął: 27.10.2021 godzina: 12:30
Remont drogi dojazdowej na działce 111 w Pęcicach w gminie Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.41.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.10.2021 godzina: 12:30
Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach- II
Data zmiany: 18.10.2021
Zamawiający publikuje zaktualizowany załącznik nr 3 wzór umowy. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym

Postępowanie nr: ZP.271.1.40.2021

Termin składania ofert upłynął: 02.11.2021 godzina: 14:00
„Przebudowa ulicy Okrężnej w Granicy i w Komorowie
wraz z budową odwodnienia”

Postępowanie nr: ZP.271.1.37.2021

Termin składania ofert upłynął: 03.11.2021 godzina: 12:00
„Zakup oprogramowania, wdrożenie e-usług oraz zakup urządzeń do zdalnego odczytu wody na potrzeby Gminy Michałowice”
Data zmiany: 27.10.2021
Zmiana SWZ, Ogłoszenia, terminu składania ofert na 03.11.2021 r.

Postępowanie nr: ZP.271.1.39.2021

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2021 godzina: 12:30
„Dostawa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.35.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.10.2021 godzina: 14:00
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych
na terenie gminy Michałowice"
Data zmiany: 05.10.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz umowę wzór po zmianach
Data zmiany: 14.10.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data zmiany: 19.10.2021
Zmiana terminu składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.38.2021

Termin składania ofert upłynął: 04.10.2021 godzina: 13:30
Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie
Gminy Michałowice
Data zmiany: 24.09.2021
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, dokonuje również zmiany SWZ oraz ogłoszenia
Data zmiany: 29.09.2021
W związku z pytaniami od Wykonawcy, Zamawiający zamierza przedłużyć termin składania i otwarcia ofert.
Data zmiany: 30.09.2021
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, aktualizację SWZ i zał. nr 7 przedmiar, zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz ogłoszenie o zmianie

Postępowanie nr: ZP.271.1.36.2021

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2021 godzina: 12:30
Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym
ul. Sokołowskiej w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.1.33.2021

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2021 godzina: 12:30
Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 15.09.2021
Zamawiający zamieszcza zaktualizowany zał. nr 3 - wzór umowy oraz zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz SWZ

Postępowanie nr: ZP.271.1.31.2021

Termin składania ofert upłynął: 27.09.2021 godzina: 12:00
„Remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami typu JOMB”

Postępowanie nr: ZP.271.1.32.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2021 godzina: 12:30
Budowa sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych-II