Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.02.2022 17:00

ZP.271.1.4.2022

178
„Dostawa artykułów biurowych oraz papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 18.02.2022 godzina: 11:30

UWAGA! 

zmiana terminu składania ofert:

nowy termin składania upływa w dniu 18.02.2022 r o godz. 11:30

nowy termin otwarcia ofert w dniu 18.02.2022 r godz. 12:15

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 08.02.2022 17:00
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2022 12:29
Wyświetleń: 178
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka