Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.3.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.02.2022 godzina: 12:30
„Usługi konserwacyjne na terenach rekreacji w Gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.2.2022

Termin składania ofert upłynął: 16.02.2022 godzina: 12:30
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.6.2022 zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 28.02.2022 godzina: 12:30
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Data zmiany: 08.02.2022
Zamawiający publikuje SWZ po zmianie ( zmiana została naniesiona kolorem niebieskim)
Data zmiany: 17.02.2022
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz poprawiony SWZ i załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy.
Data zmiany: 22.02.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców

Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2022

Termin składania ofert upłynął: 27.01.2022 godzina: 12:30
„Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.52.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2022 godzina: 13:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zatok autobusowych wraz z przebudową drogi Al. Jerozolimskich
w Michałowicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.62.2021

Termin składania ofert upłynął: 19.01.2022 godzina: 12:30
Modernizacja Szkoły w Michałowicach - II
Data zmiany: 31.12.2021
Zamawiający publikuje poprawiony SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiany w SWZ zostały naniesione kolorem czerwonym i dotyczą terminu

Postępowanie nr: ZP.271.1.61.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2022 godzina: 12:30
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi-II
Data zmiany: 11.01.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie i wyznacza termin wizji lokalnej
Data zmiany: 13.01.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.1.60.2021

Termin składania ofert upłynął: 14.01.2022 godzina: 12:00
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie nr: ZP.271.1.57.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2021 godzina: 10:30
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice - 3 części
Data zmiany: 20.12.2021
Zamawiający publikuje POPRAWIONY Formularz ofertowy, dostosowany do kosztorysów ofertowych.
Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Postępowanie nr: ZP.271.1.48.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2021 godzina: 12:30
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie - Wsi
Data zmiany: 20.12.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłuża termin na składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.56.2021

Termin składania ofert upłynął: 11.01.2022 godzina: 12:30
Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34
w Michałowicach - IV
Data zmiany: 10.01.2022
Zamawiający publikuje poprawiony SWZ. Doprecyzowano kolorem czerwonym kwotę wpłaty wadium w Rozdziale XII ust. 1

Postępowanie nr: ZP.271.1.59.2021

Termin składania ofert upłynął: 20.12.2021 godzina: 12:30
„Stała konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.58.2021

Termin składania ofert upłynął: 20.12.2021 godzina: 14:30
„Odbiór odpadów komunalnych z budynków Gminy Michałowice ”

Postępowanie nr: ZP.271.1.55.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.12.2021 godzina: 14:00
„Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania terenu”
Data zmiany: 13.12.2021
Zmiana terminu składania ofert na 29.12.2021 r.
Data zmiany: 21.12.2021
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w postepowaniu

Postępowanie nr: ZP.271.1.51.2021

Termin składania ofert upłynął: 04.01.2022 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg na terenie Gminy Michałowice”