Urząd Gminy Michałowice
25.03.2022 11:41

ZP.271.1.19.2022

91
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - IV”
Termin składania ofert upłynął: 06.04.2022 godzina: 11:30

UWAGA!

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.04.2022 roku do godz. 11:30

Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06.04.2022 roku o godz. 12:15

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 25.03.2022 11:41
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2022 11:57
Wyświetleń: 91
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka