Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.02.2022 12:21

ZP.271.1.14.2022

156
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 07.03.2022 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 18.02.2022 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2022 15:07
Wyświetleń: 156
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka