Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.02.2022 15:16

ZP.271.1.9.2022

329
Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach
Termin składania ofert upłynął: 25.02.2022 godzina: 10:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 10.02.2022 15:16
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2022 12:00
Wyświetleń: 329
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka