Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.02.2022 21:24

ZP.271.1.12.2022

418
Budowa parkingu „parkuj i jedź” w Komorowie
przy ul. Kolejowej
Termin składania ofert upłynął: 11.03.2022 godzina: 12:00

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert na 11.03.2022 r. g. 12:00

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP


Zadanie współfinansowane:

"Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"

Załączniki

Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Dokumentacji projektowej,
zawierającej Projekt budowlany, STWiOR oraz Przedmiary robót , dostępnej pod
adresem:
https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/dfJ8e7x2JbYytor
hasło: Kolejowa2022
Data zmiany: 24.02.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz publikuje operat wodno-prawny i dodatkowe rysunki
Data zmiany: 02.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 07.03.2022 r.
Data zmiany: 04.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 09.03.2022 r.
Data zmiany: 08.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 11.03.2022 r.
Data publikacji: 14.02.2022 21:24
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022 16:39
Wyświetleń: 418
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka