Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.07.2021 godzina: 10:00
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2021

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2021 godzina: 11:00
Remont budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach - II

Postępowanie nr: ZP.271.1.12.2021

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2021 godzina: 11:00
"Przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej w miejscowości Granica i Nowa Wieś".

Postępowanie nr: ZP.271.1.11.2021

Termin składania ofert upłynął: 15.06.2021 godzina: 11:00
"Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach"

Postępowanie nr: ZP.271.1.10.2021

Termin składania ofert upłynął: 16.06.2021 godzina: 10:00
„Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice”
Data zmiany: 30.11.-0001

Postępowanie nr: ZP.271.1.8.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.06.2021 godzina: 14:00
Remont budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.

Postępowanie nr: ZP.271.1.9.2021

Termin składania ofert upłynął: 09.06.2021 godzina: 12:00
„Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi ”

Postępowanie nr: ZP.271.1.7.2021

Termin składania ofert upłynął: 10.06.2021 godzina: 11:00
„Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną a Al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w Gminie Michałowice”
Data zmiany: 30.11.-0001
Data zmiany: 30.11.-0001

Postępowanie nr: ZP.271.1.5.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.06.2021 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.6.2021

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2021 godzina: 09:00
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola w Regułach
Data zmiany: 18.05.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data zmiany: 18.05.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmianę ogłoszenia i SWZ

Postępowanie nr: ZP.271.1.4.2021

Termin składania ofert upłynął: 28.05.2021 godzina: 09:00
"Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie"
Data zmiany: 17.05.2021
Uwaga!

Zamawiający dokonuje zmiany linku podanego pkt III.5. SWZ.

Aktualny link (dostęp do dokumentacji):

https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/RSRHz6HqeHpBccZ

hasło: Komorow2021

Postępowanie nr: ZP.271.1.2.2021

Termin składania ofert upłynął: 21.05.2021 godzina: 10:00
„Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.3.2021

Termin składania ofert upłynął: 11.05.2021 godzina: 12:00
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola w Regułach
Data zmiany: 05.05.2021
W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający zmienia termin składania ofert
Data zmiany: 07.05.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wraz ze zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 18.03.2021 godzina: 11:00
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego"

Postępowanie nr: ZP.271.2.100.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 01.02.2021 godzina: 12:00
Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach
Data zmiany: 20.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie nr 1 wraz ze zmiana ogłoszenia i przesunięciem terminu składania ofert na dzień 01.02 br.
Data zmiany: 25.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data zmiany: 29.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2021 r o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/NleajiAyvp8
Data zmiany: 29.01.2021
Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki pisarskiej w pkt. 12 SIWZ - tytuł wadium