Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.09.2021 11:18

ZP.271.1.32.2021

270
Budowa sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych-II

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2021 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”

Dla której adres skrynki ePuap to:

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 08.09.2021 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2021 13:26
Wyświetleń: 270
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka