Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.08.2021 14:00

ZP.271.1.22.2021

550
Budowa sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
Termin składania ofert upłynął: 23.08.2021 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 23 sierpnia br. na godz. 12.30

Załączniki

Data zmiany: 12.08.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz POPRAWIONY Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
Data zmiany: 18.08.2021
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz Poprawiony załącznik nr 6 wykaz sprzętu. W dniu dzisiejszym zostanie opublikowany POPRAWIONY przedmiar
Data zmiany: 18.08.2021
Zamawiający publikuje zaktualizowany przedmiar
Data publikacji: 03.08.2021 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 16:52
Wyświetleń: 550
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka