Urząd Gminy Michałowice
09.09.2021 11:26

ZP.271.1.31.2021

128
„Remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami typu JOMB”
Termin składania ofert upłynął: 27.09.2021 godzina: 12:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Zalacznik nr 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
STWIOR Data publikacji: 13.09.2021 11:12, data modyfikacji: 13.09.2021 11:12
Data publikacji: 09.09.2021 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2021 15:07
Wyświetleń: 128
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka