Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2020 Zmiana terminu składania ofert na 23.09.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 23.09.2020 godzina: 12:00
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice
Data zmiany: 22.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/IvHVbJZs6wM

Postępowanie nr: ZP.271.2.39.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.09.2020 godzina: 10:00
"Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Michałowice"
Data zmiany: 14.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 18.09.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/qm3TDqupIak

Postępowanie nr: ZP.271.2.35.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 17.09.2020 godzina: 10:00
Zaprojektowanie oraz wybudowanie parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul.Ceglanej w Komorowie
Data zmiany: 14.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 17.09.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/rtafIL9AAgo

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2020 zmiana terminu składania ofert na 19.10.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2020 godzina: 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 13.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2020
o godz. 12.30 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/pwjcIGbovPY
Data zmiany: 16.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2020
o godz. 12.30
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/pwjcIGbovPY
Data zmiany: 19.10.2020
Zamawiający informuje, że czynność otwarcia ofert, która rozpoczęła się 19.10.2020 o godz. 12:30 została zakończona.

Postępowanie nr: ZP.271.2.36.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 26.08.2020 godzina: 10:00
Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2020 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 25.08.2020 godzina: 15:00
Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.32.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2020 godzina: 10:00
Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia
Data zmiany: 12.08.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 17.08.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/kp2or4iOmbY

Postępowanie nr: ZP.271.2.31.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 04.08.2020 godzina: 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
Data zmiany: 29.07.2020
Zmiana zapisów SIWZ - wyliczenie ceny
Data zmiany: 30.07.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 1
Data zmiany: 31.07.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 2
Data zmiany: 03.08.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 04.08.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/eA29Sw4s-EA

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 07.08.2020 godzina: 10:00
Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
Data zmiany: 03.08.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 07.08.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia
https://youtu.be/7j8488XeBwI

Postępowanie nr: ZP.271.2.28.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2020 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 27.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/1nMw0O1TS78

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2020 zmiana terminu składania ofert na 29.07.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2020 godzina: 10:00
Przebudowa ulicy Bankowej w Komorowie
Data zmiany: 27.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/btvdlxASvYw

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2020 godzina: 10:00
Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych
Data zmiany: 13.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 15.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/ENAunSDtyAM

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2020 godzina: 10:00
Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej
w Komorowie
Data zmiany: 13.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 16.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/7UvVEqbbBR4

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2020 godzina: 10:00
Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych
Data zmiany: 02.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/qjMwGjecIoc

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert: 03.07.2020 godzina: 10:00
ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych
Data zmiany: 30.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/VMIiZSxeq0g