Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: OŚ.272.1.2019

„Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice” cz. I - zamówienie uzupełniające

Postępowanie nr: ZP.271.2.07.2019

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i ulicznego oraz pompowni ścieków Gminy Michałowice usytuowanych na terenie Opaczy-Kolonii w roku 2019.

Postępowanie nr: ZP.271.2.08.2019

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Michałowice dla punktów poboru energii zlokalizowanych na terenie dla gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.82.2019

Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych – zamówienie uzupełniające

Postępowanie nr: ZP.271.2.81.2019

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice – zamówienie uzupełniające.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.70.2019

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i ulicy bocznej od ul. Bugaj w Komorowie-Wsi - zamówienie uzupełniające

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.73.2019

Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi - zamówienie uzupełniające

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.74.2019

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy - zamówienie uzupełniające

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.77.2019

Termin składania ofert upłynął: 05.12.2019 godzina: 10:00
Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi
Data zmiany: 26.11.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 1

Postępowanie nr: ZP.271.2.78.2019

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi
Data zmiany: 26.11.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania

Postępowanie nr: ZP.271.2.75.2019

Termin składania ofert upłynął: 02.12.2019 godzina: 12:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: ”Budowa budynków socjalnych”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.72.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.11.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 11:00
Budowa monitoringu Gminnego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.68.2019

Termin składania ofert: 08.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice
Data zmiany: 04.11.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.66.2019

Termin składania ofert: 05.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie
Data zmiany: 30.10.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania