Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.79.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.12.2020 godzina: 10:00
Rozbudowa ulicy Przytorowej w miejscowości Reguły, gm. Michałowice
Data zmiany: 15.12.2020
Zmiana terminu składania ofert na 18.12.2020
Data zmiany: 16.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/dH-nh5NTvZI

Postępowanie nr: ZP.271.2.78.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.12.2020 godzina: 12:00
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach.
Data zmiany: 15.12.2020
Zmiana terminu składania ofert na 18.12.2020 r.
Data zmiany: 13.12.2020
Zmiana terminu składania ofert na 17.12.2020 r.
Data zmiany: 05.12.2020
Zmiana terminu składania ofert na 16.12.2020 r.
Data zmiany: 16.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/yFX4zracSdk

Postępowanie nr: ZP.271.2.77.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 14.12.2020 godzina: 14:00
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice”
Data zmiany: 09.12.2020
Zmiany SIWZ i zmiana terminu składania ofert na 2020-12-14 g. 14:00 (otwarcie ofert g. 15:00)
Data zmiany: 11.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2020 o godz. 15.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/XWCVeN8IKkM

Postępowanie nr: ZP.271.2.76.2020 sesja on-line nowy link https://youtu.be/yuGTn4fQZ-M

Termin składania ofert upłynął: 14.12.2020 godzina: 12:00
„Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice”
Data zmiany: 30.11.-0001
Uzupełniono dokumentację projektową
Data zmiany: 11.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/7r3roAM9sTQ
Data zmiany: 14.12.2020
Ze względu na problemy techniczne po stronie youtube.com Zamawiający zamieszcza nowy link z sesji otwarcia ofert
https://youtu.be/yuGTn4fQZ-M

Postępowanie nr: ZP.271.2.74.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.12.2020 godzina: 11:00
Dokończenie przebudowy boiska sportowego
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.75.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 14.12.2020 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 628/13, 628/1, 624, 616/11, 616/5 wraz z rozbiórką rowu położonego na działce nr ewid. 628/1 w Regułach gm. Michałowice
Data zmiany: 04.12.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców i poprawiony PRZEDMIAR
Data zmiany: 08.12.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wraz z przedmiarem oraz zmianę ogłoszenia i SIWZ
Data zmiany: 10.12.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data zmiany: 11.12.2020
Zamawiający zmienia zapisy w pkt 13 SIWZ oraz zamieszcza poprawiony SIWZ
Data zmiany: 11.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/WyFSNDkuSo0

Postępowanie nr: ZP.271.2.72.2020 sesja on line

Termin składania ofert upłynął: 10.12.2020 godzina: 13:00
„Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pęcicach”

Postępowanie nr: ZP.271.2.71.2020 sesja on-line zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 10.12.2020 godzina: 10:00
Budowa parkingu przy cmentarzu, przy Al. Topolowej w Michałowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Data zmiany: 27.11.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data zmiany: 04.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/UGZbUPiZkWo
Data zmiany: 07.12.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy wraz ze zmianą warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Dodatkowa ulega zmianie termin składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.70.2020

Termin składania ofert upłynął: 23.11.2020 godzina: 13:00
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice” - zamówienie uzupełniające

Postępowanie nr: ZP.271.2.69.2020 Sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2020 godzina: 11:00
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych”
Data zmiany: 27.11.2020
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/Q2pYxDESRMI

Postępowanie nr: ZP.271.2.68.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 02.12.2020 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia skrzyżowania ulic Berylowej i Turkusowej w Komorowie
Data zmiany: 23.11.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania 1 i 2
Data zmiany: 24.11.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytania nr 3
Data zmiany: 25.11.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytania nr 4
Data zmiany: 25.11.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytania nr 5
Data zmiany: 30.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/xM-mRUEPt-0

Postępowanie nr: ZP.271.2.67.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 02.12.2020 godzina: 11:00
„Przebudowa ulicy Ryszarda w Komorowie”
Data zmiany: 25.11.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami (schemat, opis)
Data zmiany: 30.11.-0001
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/eQiyaVupH_M

Postępowanie nr: ZP.271.2.63.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 23.11.2020 godzina: 12:00
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice wraz z wdrożeniem sprzętu serwerowego
Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/wcjkCCdPUp4
Data zmiany: 18.11.2020
Zmiana terminu składania ofert na 23.11.2020 o godz. 12.00, Otwarcie ofert g.13:00.
Data zmiany: 23.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/w6pwIHF4j9U

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2020 godzina: 10:00
"Budowa ścieżki rowerowej w Al. Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem"
Data zmiany: 24.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/KRXgbPJWikU
Data zmiany: 25.11.2020
Zmiana terminu składania ofert na 27.11.2020 r. 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.60.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 godzina: 10:00
Przebudowa drogi na dz. nr 120 w Pęcicach Małych
Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/xQqUGDEexe0