Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.72.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.11.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 11:00
Budowa monitoringu Gminnego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.68.2019

Termin składania ofert: 08.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice
Data zmiany: 04.11.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.66.2019

Termin składania ofert: 05.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie
Data zmiany: 30.10.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania