Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.60.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 godzina: 10:00
Przebudowa drogi na dz. nr 120 w Pęcicach Małych
Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/xQqUGDEexe0

Postępowanie nr: ZP.271.2.57.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 17.11.2020 godzina: 11:00
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych”
Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2020
o godz. 12.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/MAIfrV1WI1g

Postępowanie nr: ZP.271.2.58.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 19.11.2020 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową parkingu w rejonie cmentarza w Komorowie Wsi
Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/6sijJls4-o0

Postępowanie nr: ZP.271.2.53.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.11.2020 godzina: 10:00
„Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 355/4 i 355/5 w Nowej Wsi”

Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2020 o godz. 11.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/emcBn9Wdk1c

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.11.2020 godzina: 12:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 13.11.2020
Zamiana terminu składania ofert na 18.11.2020 r. g.12:00 (otwarcie ofert g.13:00).
Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2020
o godz. 13.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/QUUOUej-h5s

Postępowanie nr: ZP.271.2.55.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2020 godzina: 10:00
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Data zmiany: 04.11.2020
Zamieszczono poprawiony formularz Załącznika nr 2 do SIWZ. W treści poprzedniego znajdowała się omyłka pisarska.
Data zmiany: 05.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2020 o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ihtdei_F9kU

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2020

Termin składania ofert upłynął: 13.11.2020 godzina: 10:00
Budowę odwodnienia skrzyżowania ulic Berylowej
i Turkusowej w Komorowie
Data zmiany: 03.11.2020
Zamawiający dodał zapis w zał. nr 3 projekt umowy w §6 ust. 2 pkt 10
Data zmiany: 12.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2020
o godz. 10.30 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/nV_sQA9S5Io

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 godzina: 12:00
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach
Data zmiany: 10.11.2020
Zmiana terminu składania ofert na 20.11.2020 r.
Data zmiany: 20.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/_iumeeZD54c

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2020 godzina: 11:30
"Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi"
Data zmiany: 03.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2020
o godz. 12.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/luoiofaYebs

Postępowanie nr: ZP.271.2.46.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.10.2020 godzina: 10:00
Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi
Data zmiany: 20.10.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy
Data zmiany: 21.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/V2gc_d2EO30

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2020 godzina: 12:00
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
Data zmiany: 21.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2020
o godz. 12.30 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/-FcZ44lcO7g
Data zmiany: 19.10.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie nr: ZP.271.2.44.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2020 godzina: 10:00
Usługi konsultacyjne i doradcze wraz z inwentaryzacją w ramach „Wdrażania działań antysmogowych w Gminie Michałowice”
Data zmiany: 16.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2020
o godz. 12.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/1QDPa6jmkyY

Postępowanie nr: ZP.271.2.43.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2020 godzina: 10:00
"Remont rowu opaskowego „B” przy zbiorniku wodnym w Komorowie Wsi"
Data zmiany: 13.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ViB57X_PY24

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2020 godzina: 10:00
"Remont nawierzchni Alei Starych Lip w Komorowie"
Data zmiany: 13.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/zBasQHeoykw

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2020

"Wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej złożonej w ramach Konkursu realizacyjnego na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie"