Urząd Gminy Michałowice
27.08.2021 14:23

ZP.271.1.29.2021

180
„Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 14.09.2021 godzina: 13:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 27.08.2021 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2021 09:59
Wyświetleń: 180
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka