Urząd Gminy Michałowice
17.08.2021 10:06

ZP.271.1.27.2021

585
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i zamianą rowu R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie-II
Termin składania ofert upłynął: 01.09.2021 godzina: 12:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

 

Załączniki

Data publikacji: 17.08.2021 10:06
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 09:42
Wyświetleń: 585
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka