Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.04.2022 10:16

ZP.271.1.18.2022

113
„Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 22.04.2022 godzina: 11:00

 

UWAGA !

Zmieniono termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.04.2022r do godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22.04.2022r o godz. 11:45

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 06.04.2022 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2022 11:52
Wyświetleń: 113
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka