Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.25.2021

Termin składania ofert upłynął: 30.08.2021 godzina: 12:30
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.23.2021

Termin składania ofert upłynął: 16.08.2021 godzina: 13:00
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.1.22.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2021 godzina: 12:30
Budowa sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
Data zmiany: 12.08.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz POPRAWIONY Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
Data zmiany: 18.08.2021
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz Poprawiony załącznik nr 6 wykaz sprzętu. W dniu dzisiejszym zostanie opublikowany POPRAWIONY przedmiar
Data zmiany: 18.08.2021
Zamawiający publikuje zaktualizowany przedmiar

Postępowanie nr: ZP.271.1.24.2021

Termin składania ofert upłynął: 31.08.2021 godzina: 12:30
„Zagospodarowanie ulicy Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń”
Data zmiany: 12.08.2021
Zmiana terminu składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.21.2021

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2021 godzina: 12:00
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i zamianą rowu
R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie

Postępowanie nr: ZP.271.1.19.2021

Termin składania ofert upłynął: 06.08.2021 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Postępowanie nr: ZP.271.1.18.2021

Termin składania ofert upłynął: 28.07.2021 godzina: 12:30
Remont budynku przy ul. Raszyńskiej 34
w Michałowicach - III

Postępowanie nr: ZP.271.1.17.2021

Termin składania ofert upłynął: 27.07.2021 godzina: 12:30
„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.15.2021

Termin składania ofert upłynął: 14.07.2021 godzina: 11:00
Konserwacja rowów odwadniających i zbiorników na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2021

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2021 godzina: 11:00
Modernizacja Szkoły w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.07.2021 godzina: 10:00
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2021

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2021 godzina: 11:00
Remont budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach - II

Postępowanie nr: ZP.271.1.12.2021

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2021 godzina: 11:00
"Przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej w miejscowości Granica i Nowa Wieś".

Postępowanie nr: ZP.271.1.11.2021

Termin składania ofert upłynął: 15.06.2021 godzina: 11:00
"Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach"

Postępowanie nr: ZP.271.1.10.2021

Termin składania ofert upłynął: 16.06.2021 godzina: 10:00
„Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice”
Data zmiany: 30.11.-0001