Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.18.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.04.2022 godzina: 11:00
„Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.21.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.04.2022 godzina: 12:30
„Kompleksowa obsługa obiektów plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.19.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.04.2022 godzina: 11:30
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - IV”

Postępowanie nr: ZP.271.1.17.2022

Termin składania ofert upłynął: 04.05.2022 godzina: 12:30
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj - II
Data zmiany: 19.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia, terminu składania i otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.15.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.03.2022 godzina: 12:30
Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.5.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.03.2022 godzina: 12:00
Budowa monitoringu wizyjnego: obszar zbiornika wodnego „SMUG”

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2022

Termin składania ofert upłynął: 15.03.2022 godzina: 11:30
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - III”

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.03.2022 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.11.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.03.2022 godzina: 12:30
Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2022

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2022 godzina: 12:30
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.7.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.03.2022 godzina: 12:30
Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.8.2022

Termin składania ofert upłynął: 02.03.2022 godzina: 12:30
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Postępowanie nr: ZP.271.1.12.2022

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2022 godzina: 12:00
Budowa parkingu „parkuj i jedź” w Komorowie
przy ul. Kolejowej
Data zmiany: 24.02.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz publikuje operat wodno-prawny i dodatkowe rysunki
Data zmiany: 02.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 07.03.2022 r.
Data zmiany: 04.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 09.03.2022 r.
Data zmiany: 08.03.2022
Zmiana terminu składania terminu ofert na 11.03.2022 r.

Postępowanie nr: ZP.271.1.9.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2022 godzina: 10:30
Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.1.10.2022

Termin składania ofert upłynął: 01.03.2022 godzina: 10:30
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 14.02.2022
Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcie ofert. Dodatkowo zamieszcza Ogłoszenie po zmianie oraz SWZ (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym) , a także Załącznik nr 4 -wykaz robót