Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.07.2022 09:36

ZP.271.1.36.2022

86
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 20.07.2022 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”

Dla której adres skrynki ePuap to:

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwaga:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20 lipca br.

Załączniki

Data zmiany: 14.07.2022
Zmiana terminu składania ofert na dzień 20 lipca br.
Data publikacji: 08.07.2022 09:36
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2022 13:18
Wyświetleń: 86
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka