Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.07.2022 14:46

ZP.271.1.40.2022

119
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj -IV”
Termin składania ofert upłynął: 04.08.2022 godzina: 12:30

 

UWAGA!

Zmieniono termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.08.2022 roku do godz. 12:30

Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 04.08.2022 roku o godz. 13:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 14.07.2022 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2022 13:35
Wyświetleń: 119
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka