Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.08.2022 17:40

ZP.271.1.51.2022

94
„Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 19.08.2022 godzina: 11:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 08.08.2022 17:40
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2022 15:25
Wyświetleń: 94
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka