Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.02.2022 08:45

ZP.271.1.6.2022 zmiana terminu składania ofert

330
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Termin składania ofert upłynął: 28.02.2022 godzina: 12:30

 

UWAGA: Terminu składania ofert zostaje przesunięty na dzień 28 lutego br. o godz. 12.30

 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data zmiany: 08.02.2022
Zamawiający publikuje SWZ po zmianie ( zmiana została naniesiona kolorem niebieskim)
Data zmiany: 17.02.2022
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz poprawiony SWZ i załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy.
Data zmiany: 22.02.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data publikacji: 04.02.2022 08:45
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 09:53
Wyświetleń: 330
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka