Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.02.2022 14:19

ZP.271.1.10.2022

134
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 01.03.2022 godzina: 10:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data zmiany: 14.02.2022
Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcie ofert. Dodatkowo zamieszcza Ogłoszenie po zmianie oraz SWZ (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym) , a także Załącznik nr 4 -wykaz robót
Data publikacji: 10.02.2022 14:19
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2022 09:56
Wyświetleń: 134
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka