Urząd Gminy Michałowice
13.09.2021 16:54

ZP.271.1.33.2021

229
Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 21.09.2021 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”

Dla której adres skrynki ePuap to:

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data zmiany: 15.09.2021
Zamawiający zamieszcza zaktualizowany zał. nr 3 - wzór umowy oraz zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz SWZ
Data publikacji: 13.09.2021 16:54
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021 10:07
Wyświetleń: 229
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka