Urząd Gminy Michałowice
27.06.2022 16:05

ZP.271.1.34.2022

158
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla nasadzeń drzew i zagonków owocowych na terenie gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 08.07.2022 godzina: 10:00

 

UWAGA!

Zmieniono termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.07.2022 roku do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 08.07.2022 roku o godz. 11:30

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 27.06.2022 16:05
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2022 16:37
Wyświetleń: 158
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Artur Gregorek