Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
07.07.2022 10:51

ZP.271.1.38.2022

141
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Długiej w Granicy, w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 25.07.2022 godzina: 12:30

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 07.07.2022 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2022 16:00
Wyświetleń: 141
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka