Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert: 03.07.2020 godzina: 10:00
ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych
Data zmiany: 30.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/VMIiZSxeq0g

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert: 02.07.2020 godzina: 10:00
Przedszkole Nowa Wieś – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka
Data zmiany: 30.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/MsrFH8DZIpE

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 10.06.2020 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 08.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 10.06.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/aHFRysWBmYc

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2020 godzina: 10:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 21.05.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22.05.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/_9Nom6o6Tf0

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 30.04.2020 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 28.04.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/_QKbgahVvuI
Data zmiany: 21.04.2020
Zamawiający publikuje informację o zmianie godziny otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 27.04.2020 godzina: 12:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 23.04.2020
Zamawiający informuje,że sesja otwarcia ofert odbędzie się
on-line
poniżej link
https://www.youtube.com/watch?v=fbpzC3KCTtg

Postępowanie nr: ZP.271.2.14.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2020 godzina: 10:00
Przebudowa rowu - U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIb i IV
Data zmiany: 21.04.2020
Zamawiający informuje,że sesja otwarcia ofert odbędzie się
on-line
poniżej link
https://www.youtube.com/watch?v=LBsgq8ffCyM"

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2020

Uruchomienie i zarządzanie systemem bezobsługowym wypożyczalni sprzętu turystycznego w gminie Michałowice - Rower Gminny - Postępowanie unieważniono
Data zmiany: 13.03.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie. Ulega zmianie termin składania ofert na dzień 18.03.2020
Data zmiany: 16.03.2020
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłuża termin składania ofert na dzień 01.04.2020
Data zmiany: 31.03.2020
Zamawiający unieważnił postępowanie

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2020

Termin składania ofert upłynął: 17.03.2020 godzina: 10:00
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin,
na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.03.2020 godzina: 12:00
Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice
Zmiana terminu składania ofert - 06.03.2020 g. 12:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2020

Termin składania ofert upłynął: 02.03.2020 godzina: 12:00
Uruchomienie i zarządzanie systemem bezobsługowym wypożyczalni sprzętu turystycznego w gminie Michałowice - Rower Gminny
Data zmiany: 26.02.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek wykonawcy.
Zmiana terminu składania ofert na dzień 02.03.2020

Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 15:00
Zamówienie na usługi społeczne "Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice"
Data zmiany: 21.02.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy wraz z modyfikacją ogłoszenia na usługi społeczne oraz zamieszcza aktualny formularz ofertowy

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 12:00
Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.6.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 10:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.5.2020

Termin składania ofert upłynął: 12.02.2020 godzina: 12:00
Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice