Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.40.2023

Termin składania ofert upłynął: 24.08.2023 godzina: 12:30
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.39.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2023 godzina: 12:30
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.36.2023

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2023 godzina: 12:30
„Dostarczenie, wymiana i konfiguracja przełączników sieciowych z oprogramowaniem oraz wykonanie pomiaru z sieci dla Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.38.2023

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2023 godzina: 12:30
„Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.37.2023

Termin składania ofert upłynął: 25.07.2023 godzina: 10:00
„Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice - III”

Postępowanie nr: ZP.271.1.35.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2023 godzina: 12:30
„Remont ulicy Ceglanej i ulicy Krótkiej w Komorowie”

Postępowanie nr: ZP.271.1.31.2023

Termin składania ofert upłynął: 12.07.2023 godzina: 13:30
„Remont cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.34.2023 zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2023 godzina: 13:00
„Przebudowa ulicy Królewskiej w Regułach- I ETAP - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.27.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.06.2023 godzina: 12:30
Przebudowa ulicy Królewskiej w Regułach- ETAP I

Postępowanie nr: ZP.271.1.28.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.06.2023 godzina: 12:30
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”” dla Gminy Michałowice - IV

Postępowanie nr: ZP.271.1.26.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.06.2023 godzina: 13:00
„Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.25.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.06.2023 godzina: 12:30
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.24.2023

Termin składania ofert upłynął: 06.06.2023 godzina: 13:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.23.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.05.2023 godzina: 10:00
"Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice II"

Postępowanie nr: ZP.271.1.22.2023

Termin składania ofert upłynął: 25.05.2023 godzina: 12:30
„Zagospodarowanie Alei Jana Pawła II w Komorowie”