Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.75.2018

Termin składania ofert: 22.10.2018 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg
Data zmiany: 18.10.2018
Zmiana treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.74.2018

Termin składania ofert: 16.10.2018 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.71.2018

Termin składania ofert: 12.10.2018 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania "Budowa budynków socjalnych"

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.70.2018

Termin składania ofert: 12.10.2018 godzina: 11:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie w ramach zadania budżetowego „Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną
Data zmiany: 01.10.2018
Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu
Data zmiany: 01.10.2018
Uległ zmianie termin składania ofert - termin składania ofert został przesunięty na 08.10.2018
Data zmiany: 03.10.2018
Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2
Data zmiany: 03.10.2018
Uległ zmianie termin składania ofert - termin składania ofert został przesunięty na 12.10.2018

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.68.2018

Termin składania ofert: 02.10.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w strefie rekreacji w Opaczy - Kolonii
Data zmiany: 25.09.2018
zmiana treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.67.2018

Termin składania ofert: 04.10.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.65.2018

Termin składania ofert: 27.09.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie działki w Osiedlu Michałowice przy ul. Dworcowej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.64.2018

Termin składania ofert: 26.09.2018 godzina: 10:00
Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkowa i Rumuńską w Michałowicach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.62.2018

Termin składania ofert: 06.09.2018 godzina: 10:00
"Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych"
Data zmiany: 03.09.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 i nr 2 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.59.2018

Termin składania ofert: 05.09.2018 godzina: 10:00
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.58.2018

Termin składania ofert: 27.08.2018 godzina: 10:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów wraz z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2018

Termin składania ofert: 23.08.2018 godzina: 10:00
Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Termin składania ofert: 21.08.2018 godzina: 10:00
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora
Data zmiany: 08.08.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ
Data zmiany: 10.08.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ n 2 i ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Termin składania ofert: 14.08.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja została wybudowana w latach ubiegłych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Termin składania ofert: 10.08.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie rowu przy ulicy Środkowej w Opaczy Kolonii