Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.09.2023 11:43

ZP.271.1.54.2023

192
Przebudowa ulicy Tęczowej w Komorowie Wsi
Termin składania ofert upłynął: 10.10.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35605eff-5850-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-35605eff-5850-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Informacje o prowadzonym postepowaniu wraz z linkiem Zamawiający opublikuje także na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10.10.2023 roku do godz. 12:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 10.10.2023 roku o godz. 13:00

Załączniki

Data zmiany: 27.09.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data zmiany: 05.10.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz zmianę SWZ
Data publikacji: 21.09.2023 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2023 15:43
Wyświetleń: 192
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka