Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.10.2023 18:00

ZP.271.1.56.2023

71
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy, przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Michałowice – cz. II”
Termin składania ofert upłynął: 23.10.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe02fa97-66ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-fe02fa97-66ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Data publikacji: 09.10.2023 18:00
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2023 18:00
Wyświetleń: 71
Opublikował: Karolina Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Kulesza