Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2023 16:53

ZP.271.1.61.2023

100
„Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 10.11.2023 godzina: 10:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a452463d-71a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-a452463d-71a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Informacje o prowadzonym postepowaniu wraz z linkiem Zamawiający opublikuje także na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10.11.2023 roku do godz. 10:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 10.11.2023 roku o godz. 11:00

Załączniki

Data zmiany: 06.11.2023
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SWZ i ogłoszenia
Data publikacji: 23.10.2023 16:53
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2023 10:52
Wyświetleń: 100
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka