Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.04.2023 15:36

ZP.271.1.17.2023

162
„Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 21.04.2023 godzina: 10:00

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-731de07c-d9e1-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-731de07c-d9e1-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Informacje o prowadzonym postepowaniu wraz z linkiem Zamawiający opublikuje także na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

Data publikacji: 13.04.2023 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2023 15:36
Wyświetleń: 162
Opublikował: Marzena Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Sobolewska