Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.03.2023 11:53

ZP.271.1.14.2023

418
„Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - II”
Termin składania ofert upłynął: 20.04.2023 godzina: 12:30

UWAGA !!!

II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 20.04.2023 roku do godz. 12:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 20.04.2023 roku o godz. 13:00

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.04.2023 roku do godz. 12:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 18.04.2023 roku o godz. 13:00

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59b648d2-cd41-11ed-9355-06954b8c6cb9

Data publikacji: 28.03.2023 11:53
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2023 15:40
Wyświetleń: 418
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka