Urząd Gminy Michałowice
06.10.2022 11:02

ZP.271.1.64.2022

349
Przebudowa ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 24.10.2022 godzina: 14:30

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.10.2022 roku do godz. 14:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 24.10.2022 roku o godz. 15:00

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwaga:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Załączniki

Data zmiany: 18.10.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcie ofert
Data zmiany: 19.10.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Data publikacji: 06.10.2022 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2022 12:40
Wyświetleń: 349
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka