Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.09.2022 11:07

ZP.271.1.60.2022

355
„Remont dróg na terenie gminy Michałowice płytami typu JOMB”
Termin składania ofert upłynął: 06.10.2022 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwaga.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 6 października br.

Załączniki

Data zmiany: 29.09.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy, ogłoszenie o zmianie oraz dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Data publikacji: 16.09.2022 11:07
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2022 10:11
Wyświetleń: 355
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka