Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.07.2023 16:48

ZP.271.1.35.2023

91
„Remont ulicy Ceglanej i ulicy Krótkiej w Komorowie”
Termin składania ofert upłynął: 19.07.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c54b4d9f-1a70-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-c54b4d9f-1a70-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Informacje o prowadzonym postepowaniu wraz z linkiem Zamawiający opublikuje także na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

Data publikacji: 04.07.2023 16:48
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2023 16:48
Wyświetleń: 91
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka