Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
07.06.2023 15:37

ZP.271.1.28.2023

35
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”” dla Gminy Michałowice - IV
Termin składania ofert upłynął: 19.06.2023 godzina: 12:30

Dokumenty oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70c24f2b-0532-11ee-9355-06954b8c6cb9

Data publikacji: 07.06.2023 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2023 15:43
Wyświetleń: 35
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka