Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.05.2022 godzina: 11:00
„Konserwacja nawierzchni na strefach rekreacji, placach zabaw i boiskach”

Postępowanie nr: ZP.271.2.22.2022

Termin składania ofert upłynął: 20.05.2022 godzina: 09:00
„Sprzątanie toalet zlokalizowanych na placach zabaw na terenie Gminy Michałowice”
ZP.271.2.350.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.05.2022 godzina: 10:00
„Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice”
ZP.271.2.380.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2022

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2022 godzina: 11:00
„Opracowanie koncepcji odwodnienia na terenie Nowej Wsi i Granicy”
Data zmiany: 11.05.2022
Zamawiający zamieszcza modyfikację Zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji. Publikuje również umowę wzór, w której został zaktualizowany termin realizacji. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym

Postępowanie nr: ZP.271.2.26.2022

Termin składania ofert upłynął: 12.05.2022 godzina: 10:00
Budowa siłowni plenerowej z elementami workout`u w Granicy w gminie Michałowice
Data zmiany: 10.05.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zamieszcza poprawione Zapytanie ofertowe. Zmiany zostały zaznaczone kolorem niebieskim.
Data zmiany: 11.05.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2022

Termin składania ofert upłynął: 29.04.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie zabiegów zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanowcach” ZP.271.2.352.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2022

Termin składania ofert upłynął: 29.04.2022 godzina: 10:30
„Dozór na kompleksach sportowych na terenie Gminy Michałowice”
ZP.271.2.345.2022
Data zmiany: 30.11.-0001

Postępowanie nr: IT.271.3.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.05.2022 godzina: 13:00
Dostawa sieciowego urządzenia brzegowego UTM.
Data zmiany: 04.05.2022
Zmiana w treści Zapytania Ofertowego
Data zmiany: 06.05.2022
Opublikowano odpowiedzi i wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
Data zmiany: 09.05.2022
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Data zmiany: 13.05.2022
Zamawiającym publikuje odpowiedzi na pytania oraz zaktualizowany OPZ. Zmiany OPZ zostały zaznaczone kolorem czerwonym
Data zmiany: 16.05.2022
Zamawiającym publikuje odpowiedzi na pytania oraz zaktualizowany OPZ. Zmiany OPZ zostały zaznaczone kolorem czerwonym

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2022

Termin składania ofert upłynął: 28.04.2022 godzina: 11:00
„Michałowickie wieczory muzyczne - cykl comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń"

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2022

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2022 godzina: 10:00
„Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, prowadzonymi na terenie Gminy Michałowice”
ZP.271.2.352.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2022

Termin składania ofert upłynął: 31.03.2022 godzina: 11:00
„Wykonanie analizy polegającej na przeprowadzeniu badań hipotecznych nieruchomości zajętych pod drogi położone w ulicy Lipowej, obręb Komorów – Osiedle-II”
ZP.271.2.220.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2022

Termin składania ofert upłynął: 31.03.2022 godzina: 10:30
„Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Michałowice - Osiedle”
ZP.271.2.219.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2022

Termin składania ofert upłynął: 31.03.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś” ZP.271.2.218.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2022

Termin składania ofert upłynął: 23.03.2022 godzina: 11:00
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Michałowice” - zamówienie dodatkowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.03.2022 godzina: 10:00
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu Gminy Michałowice - III