Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2021

Postępowanie nr: KS.271.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 13.01.2022 godzina: 09:00
Dostawa kwiatów na
potrzeby Urzędu Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2021

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2021 godzina: 10:00
„Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice” zamówienie nr ZP.271.2.1917.2021
Data zmiany: 17.12.2021
Zamawiający publikuje poprawione dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe
2) zał. nr 1 Formularz ofertowy.
Poprawiono w dokumentach liczbę kabin z 15 sz. na 16 szt.
Zmiany zastały zaznaczone kolorem czerwonym.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Data zmiany: 27.12.2021
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2021 godzina: 14:00
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.36.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2021 godzina: 11:00
„Montaż dekoracji świątecznych na terenie Gminy Michałowice” zamówienie nr ZP.271.2.1773.2021

Postępowanie nr: IT.271.4.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2021 godzina: 12:00
Rozbudowa monitoringu w ZSO w Komorowie.
Data zmiany: 27.09.2021
Zamawiający dokonuje zmiany w zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 3 OPZ. Ulega również zmianie termin ustalenia wizji lokalnej oraz składania i otwarcia ofert.

Postępowanie nr: IR.271.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 20.09.2021 godzina: 11:00
Okresowe kontrole (roczne i 5-letnie) stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GK.271.7.2021

Termin składania ofert upłynął: 10.09.2021 godzina: 10:00
„Remont ul. Łąkowej w Nowej Wsi z elementami odwodnienia”

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2021

Termin składania ofert upłynął: 19.08.2021 godzina: 12:00
Wykonanie usługi Zarządzania projektem pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”

Postępowanie nr: ZP.271.2.28.2021

Termin składania ofert upłynął: 11.08.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2021

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2021 godzina: 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica”

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2021

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2021 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica”

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2021

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2021 godzina: 00:00
„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2021

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie usługi Zarządzania projektem pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2021

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2021 godzina: 10:00
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica"